7 KEMAHIRAN INSANIAH (KI) WAJIB DIKUASAI GRADUAN

7 KEMAHIRAN INSANIAH (KI) YANG WAJIB GRADUAN KUASAI

DEFINISI KEMAHIRAN INSANIAH
 
Kemahiran Insaniah (KI) (Soft Skills) merangkumi aspek-aspek kemahiran generik. Walaupun tidak terdapat suatu senarai kemahiran khusus tentang KI, namun kebanyakannya berkait dengan penguasaan kemahiran seperti kepemimpinan, kerjasama berpasukan, komunikasi dan pembelajaran berterusan (KPT, 2006)
 
Secara umumnya tidak terdapat definisi yang tepat bagi terma soft skills atau Kemahiran Insaniah (KI).Walaubagaimanapun, soft skills atau Kemahiran Insaniah (KI)adalah dikaitkan dengan trait personaliti individu, bijak berkomunikasi, pandai mendapatkan kenalan, berdaya tahan dan berinovatif

 

KI 1
Kemahiran Berkomunikasi (CS - Communication Skills)
KI 2
Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah
(CTPS - Critical Thinking and Problem Solving)
KI 3
Kemahiran Kerja Berpasukan (TS - Team Work Skills)
KI 4
Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat
(LL - Lifelong Learning and Information Management)
KI 5
Kemahiran Keusahawanan (ES - Entrepreneurship Skills)
KI 6
Etika dan Moral Profesional
(EM - Ethics & Professional Morals)
.KI 7
Kemahiran Kepimpinan (LS - Leadership Skills)

Hubungi Kami

Pejabat : 06-798 8174/8379     Faks : 06-798 8297
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Facebook: https://www.facebook.com/pusatpembangunan.kemahiraninsaniah
Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah (PPKI)
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
Bandar Baru Nilai, 71600 Nilai, Negeri Sembilan