Teras Kesukarelawanan

1.CVA1011 PASUKAN LATIHAN PEGAWAI SIMPANAN (PALAPES) :

WAJIB MENGIKUTI 6 SEMESTER PNGAJIAN

TAMAT LATIHAN AKAN DITAULIAHKAN SEBAGAI LEFTENAN MUDA (PALAPES) 

KOD KURSUS

KURSUS

BIDANG

CVA 1011

PASUKAN LATIHAN PEGAWAI SIMPANAN (PALAPES)1

A-ATM

CVA1021

PASUKAN LATIHAN PEGAWAI SIMPANAN (PALAPES)2

CVA2031

PASUKAN LATIHAN PEGAWAI SIMPANAN (PALAPES)3

CVA2041

PASUKAN LATIHAN PEGAWAI SIMPANAN (PALAPES)4

CVA3051

PASUKAN LATIHAN PEGAWAI SIMPANAN (PALAPES)5

CVA3061

PASUKAN LATIHAN PEGAWAI SIMPANAN (PALAPES)6

  2.CVB1011 Persatuan Bulan Sabit Merah (PBSM) :

Kursus ini bertujuan mendedahkan kepada pelajar asas-asas pertolongan cemas dan kemahiran yang berkaitan dengannya termasuklah menangani kebakaran, penggunaan tali dan tangga bagi tujuan menyelamat dan kawad kaki.

Modul pembelajaran bagi kursus ini adalah berpandukan kepada modul yang telah ditetapkan oleh Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia. Ia merangkumi pertolongan cemas asas, bantuan kecemasan dan ops menyelamat serta pendidikan kesihatan.

*WAJIB MENGIKUTI 3 SEMESTER PENGAJIAN

*TAMAT LATIHAN AKAN MENDAPAT SIJIL JURULATIH BSM

KOD KURSUS

KURSUS

BIDANG

CVB1011

BULAN SABIT MERAH (BSM)1

B-BSM

CVB1021

BULAN SABIT MERAH (BSM)2

CVB2031

BULAN SABIT MERAH (BSM)3

3.CVC1011 Siswa/Siswi Pertahanan Awam (SISPA):

Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar kepada organisasi pertahanan awam, fungsi dan tugasnya semasa aman dan ketika kecemasan. Pelajar akan didedahkan kepada asas-asas pertolongan cemas, kaedah-kaedah menangani kebakaran, penggunaan tali dan tangga bagi tujuan menyelamat dan kawad kaki.
Modul kursus adalah berpandukan kepada modul yang telah ditetapkan oleh Jabatan Pertahanan Awam Malaysia.

*WAJIB MENGIKUTI 4 SEMESTER PENGAJIAN

*TAMAT LATIHAN AKAN DITAULIAHKAN SEBAGAI LEFTENAN MUDA ( PERTAHANAN AWAM)  

KOD KURSUS

KURSUS

BIDANG

CVC1011

SISWA SISWI PERTAHANAN AWAM (SISPA)1

C-JPAM

CVC1021

SISWA SISWI PERTAHANAN AWAM (SISPA)2

CVC2031

SISWA SISWI PERTAHANAN AWAM (SISPA)3

CVC2041

SISWA SISWI PERTAHANAN AWAM (SISPA)4

 4.CVD1011 Kor SUKSIS - Kor Sukarelawan Polis Siswa/Siswi :

Kursus ini mengambil masa selama enam (6) semester dengan tempoh latihan minimum sebulan adalah sebanyak 16 jam dan maksimum 48 jam. Kursus ini dibahagikan kepada dua (2) bahagian iaitu latihan akademik dan latihan luar. Latihan akademik meliputi undang-undang, bina diri dan kenegaraan manakala latihan luar terdiri daripada kawad, senjata, pertolongan cemas, khidmat masyarakat, rentas halangan, lawatan dan ujian/penilaian. 
Modul kursus adalah berpandukan kepada modul yang telah ditetapkan oleh Polis DiRaja Malaysia.

*WAJIB MENGIKUTI 6 SEMESTER PENGAJIAN

*TAMAT LATIHAN AKAN DITAULIAHKAN SEBAGAI INSPEKTOR (SUKSIS)

KOD KURSUS

KURSUS

BIDANG

CVD1011

SUKARELAWAN POLIS SISWA SISWI ( Kor SUKSIS)1

D-PDRM

CVD1021

SUKARELAWAN POLIS SISWA SISWI ( Kor SUKSIS)2

CVD2031

SUKARELAWAN POLIS SISWA SISWI ( Kor SUKSIS)3

CVD2041

SUKARELAWAN POLIS SISWA SISWI ( Kor SUKSIS)4

CVD3051

SUKARELAWAN POLIS SISWA SISWI ( Kor SUKSIS)5

CVD3061

SUKARELAWAN POLIS SISWA SISWI ( Kor SUKSIS)6

5.CVF1011 - SISWA BOMBA BANTUAN (SBB)

KOD KURSUS

KURSUS

BIDANG

CVF1011

SISWA BOMBA BANTUAN (SBB)1

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT MALAYSIA

CVF1021

SISWA BOMBA BANTUAN (SBB)2

CVF2031

SISWA BOMBA BANTUAN (SBB)3

6.CVE1011 - BRIGED SUKARELAWAN KHIDMAT NEGARA (BSKN)

KOD KURSUS

KURSUS

BIDANG

CVE1011

BRIGED SUKARELAWAN KHIDMAT NEGARA (BSKN)1

JABATAN LATIHAN KHIDMAT NEGARA 

 

CVE1021

BRIGED SUKARELAWAN KHIDMAT NEGARA (BSKN)2

CVE2031

BRIGED SUKARELAWAN KHIDMAT NEGARA (BSKN)3

CVE2041

BRIGED SUKARELAWAN KHIDMAT NEGARA (BSKN)4

Hubungi Kami

Pejabat : 06-798 8174/8379     Faks : 06-798 8297
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Facebook: https://www.facebook.com/pusatpembangunan.kemahiraninsaniah
Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah (PPKI)
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
Bandar Baru Nilai, 71600 Nilai, Negeri Sembilan