Home2022-04-25T10:56:53+08:00

KENALI PPKI USIM

Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah  (PPKI) merupakan peneraju dalam  pelaksanaan Kursus Kokurikulum Berkredit Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) dan usaha ke arah melahirkan Graduan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) yang Holistik serta memiliki Kemahiran Insaniah (KI) yang tinggi. Oleh itu, PPKI juga bertanggungjawab dalam menerap tujuh KI dalam diri setiap pelajar yang mengambil Kursus Kokurikulum Berkredit (KKB) USIM. Selain itu, PPKI juga merupakan medium perantara alternatif di antara universiti dan pelajar dalam memangkin usaha meningkatkan tahap KI seterusnya melahirkan graduan holistik & berdaya saing di pasaran pekerjaan.

Penawaran kursus-kursus ko-kurikulum bagi program-program Sarjana Muda dengan Kepujian adalah sebagai sebahagian daripada usaha membentuk siswa dan siswi yang seimbang mental, fizikal, emosi dan intelek. Kursus-kursus yang ditawarkan oleh unit ini terdiri dari lapan (8) teras iaitu Teras Sukan, Teras Kebudayaan, Teras Kesukarelawanan,  Teras Pengucapan Awam,  Teras Kepimpinan, Teras Daya Usaha & Inovasi, Teras Khidmat Komuniti dan Teras Keusahawanan.

SHOWCASE PTJX

LAIN-LAIN SHOWCASE

Menjadi pusat jaringan usahawan Muslim yang mampu berdaya saing di peringkat global.

Menerapkan kemahiran dan nilai-nilai keusahawanan Islam dengan penguasaan ilmu teori dan amali terhadap mahasiswa secara berterusan.

 • Menyediakan program-program dan persekitaran yang kondusif berteraskan nilai-nilai Islam bagi pembangunan keusahawanan.
 • Melahirkan modal insan yang holistik serta mempunyai pemikiran, atribut dan nilai keusahawanan Islam.
 • Mengukuhkan dan meluaskan sistem sokongan untuk perniagaan pelajar.
 • Meningkatkan jumlah pelajar yang menceburi bidang keusahawanan sebagai kerjaya.
 • Membangunkan usahawan Muslim yang mampu memimpin masyarakat serta berpotensi meningkatkan ekonomi ummah.
 • Menyediakan program-program dan persekitaran yang kondusif berteraskan nilai-nilai Islam bagi pembangunan keusahawanan.
 • Melahirkan modal insan yang holistik serta mempunyai pemikiran, atribut dan nilai keusahawanan Islam.
 • Mengukuhkan dan meluaskan sistem sokongan untuk perniagaan pelajar.
 • Meningkatkan jumlah pelajar yang menceburi bidang keusahawanan sebagai kerjaya.
 • Membangunkan usahawan Muslim yang mampu memimpin masyarakat serta berpotensi meningkatkan ekonomi ummah.
 • Menyediakan program-program dan persekitaran yang kondusif berteraskan nilai-nilai Islam bagi pembangunan keusahawanan.
 • Melahirkan modal insan yang holistik serta mempunyai pemikiran, atribut dan nilai keusahawanan Islam.
 • Mengukuhkan dan meluaskan sistem sokongan untuk perniagaan pelajar.
 • Meningkatkan jumlah pelajar yang menceburi bidang keusahawanan sebagai kerjaya.
 • Membangunkan usahawan Muslim yang mampu memimpin masyarakat serta berpotensi meningkatkan ekonomi ummah.

Buletin PPKS