Pejabat Pengarah

DR. DINA IMAM SUPAAT
DR. DINA IMAM SUPAATPENGARAH

Email : pengarah.ppki@usim.edu.my
Tel : 06 – 798 8429

NUR DINI EZNEE RAMZY RAMESHAN
NUR DINI EZNEE RAMZY RAMESHAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR (KESETIAUSAHAAN) N29

Email :su.ppki@usim.edu.my
Tel : 06 – 798 8429

Bahagian Pentadbiran

NORRUFILZAH SHAHARI
NORRUFILZAH SHAHARIPENOLONG PENDAFTAR KANAN N44
E-mel : filzah@usim.edu.my
Telefon : 06 – 798 8693
NOOR AZLIN HAMZAH
NOOR AZLIN HAMZAHPEMBANTU TADBIR KANAN (KUP) N22
E-mel : noorazlinhamzah@usim.edu.my
Telefon : 06 – 798 8379
NOORFADILAH MOHD MUJIANO
NOORFADILAH MOHD MUJIANOPEMBANTU TADBIR KANAN (KUP) N22
E-mel : pej.nfadilah@usim.edu.my
Telefon : 06 – 798 8174
MUHAMMAD SHAHRUL NAIM MOHD TOKIMAN
MUHAMMAD SHAHRUL NAIM MOHD TOKIMANPEMBANTU TADBIR (P/O) N19
E-mel : naim@usim.edu.my
Telefon : 06 – 798 8174
NURSYAHIRA ZAINUDIN
NURSYAHIRA ZAINUDINPEMBANTU OPERASI N11
E-mel : syira@usim.edu.my
Telefon : 06 – 798 8379

Bahagian Kecemerlangan Kokurikulum

SEKSYEN 1

TERAS KEBUDAYAAN

TERAS DAYA USAHA & INOVASI

TERAS PENGUCAPAN AWAM

TERAS KHIDMAT KOMUNITI

DR. FARHANA MOHAMAD SUHAIMI
DR. FARHANA MOHAMAD SUHAIMIPENYELARAS TERAS
E-mel : farhanams@usim.edu.my
Telefon : 06 – 798 8706
NOOR AZLIN HAMZAH
NOOR AZLIN HAMZAHPEMBANTU TADBIR KANAN (KUP) N22
E-mel : noorazlinhamzah@usim.edu.my
Telefon : 06 – 798 8379

SEKSYEN 2

TERAS SUKAN

TERAS KEPIMPINAN

PROFESOR MADYA ROSE IRNAWATY IBRAHIM
PROFESOR MADYA ROSE IRNAWATY IBRAHIMPENYELARAS TERAS
E-mel : rose.irmawaty@usim.edu.my
Telefon : 06 – 798 8377
NOORFADILAH MOHD MUJIANO
NOORFADILAH MOHD MUJIANOPEMBANTU TADBIR KANAN (KUP) N22
E-mel : nfadilah@usim.edu.my
Telefon : 06 – 798 8174

SEKSYEN 3

TERAS KEUSAHAWANAN

TERAS KESUKARELAWAN

DR. MOHAMED HAJI IBRAHIM
DR. MOHAMED HAJI IBRAHIMPENYELARAS TERAS
E-mel : mohamed@usim.edu.my
Telefon : 06 – 798 6338
MUHAMMAD SHAHRUL NAIM MOHD TOKIMAN
MUHAMMAD SHAHRUL NAIM MOHD TOKIMANPEMBANTU TADBIR (P/O) N19
E-mel : naim@usim.edu.my
Telefon : 06 – 798 8174

SEKSYEN 4

KUALITI

DR. MOHD HAFIZ ABU HASSAN
DR. MOHD HAFIZ ABU HASSANPENYELARAS KUALITI
E-mel : mhafiz.a.h@usim.edu.my
Telefon : 06 – 797 8746
NORRUFILZAH SHAHARI
NORRUFILZAH SHAHARIPENOLONG PENDAFTAR KANAN N44
E-mel : filzah@usim.edu.my
Telefon : 06 – 798 8693
FATIMAH HANUM SAMSURI
FATIMAH HANUM SAMSURIPEMBANTU TADBIR KANAN (KUP) N22
E-mel : pej.ppki@usim.edu.my
Telefon : 06 – 798 8379