VISI

Melahirkan Graduan Holistik Menerusi Kemahiran Insaniah (KI)

MISI

Bertekad meneraju usaha ke arah membangunkan Kemahiran Insaniah (KI) dana membantu universiti melahirkan graduan yang holistik dan berdaya saing.

 

OBJEKTIF

  1. Memberi peluang kepada siswa dan siswi untuk meneroka pengalaman dalam mengurus, mentadbir, mengelola, melaksana, menyelia dan menilai kegiatan kokurikulum yang dipilih.
  2. Memenuhi hasrat universiti dalam mewujudkan pendidikan yang seimbang dan menyeluruh supaya pelajar menjadi siswazah yang lebih matang.
  3. Menggalakkan pelajar agar sentiasa memiliki sifat-sifat murni seperti berdisiplin, berdedikasi, cergas dan cerdas, berdikari, bermoral, bersyukur, bertanggungjawab bagi membentuk generasi masyarakat yang teguh dan padu dengan pendekatan kemahiran insaniah (soft skill).
  4. Memberi peluang kepada pelajar mengasah bakat dan kemahiran serta menggunakan masa senggang dengan lebih bermakna untuk kemajuan diri, organisasi dan masyarakat.