Bagi pelajar baharu, pendaftaran kursus akan didaftarkan oleh petugas pendaftaran sebaik sahaja pelajar mendaftar universiti. Manakala bagi pelajar sedia ada (senior), pelajar mendaftar sendiri secara atas talian melalui portal pelajar (iStudent), dua (2) minggu sebelum semester bermula. Rujuk di sini.