Proses pendaftaran Kursus Kokurikulum Berkredit di PPKI adalah secara atas talian melalui Portal iStudent. Pendaftaran boleh dibuat berdasarkan kekosongan pada senarai kursus yang ditawarkan.