Program ini diadakan bagi memenuhi kriteria tugasan akhir kursus fotografi dengan mengadakan satu video perbentangan bagi setiap kumpulan. Tajuk perbentangan ini bertemakan jenis fotografi serta kesan terhadap pelbagai sector-sektor seperti perindustrian ataupun pendidikan.