Laman Utama 2018-11-02T16:02:31+00:00

KENALI PPKI USIM

Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah  (PPKI)merupakan peneraju dalam  pelaksanaan Kursus Kokurikulum Berkredit Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) dan usaha ke arah melahirkan Graduan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) yang Holistik serta memiliki Kemahiran Insaniah (KI) yang tinggi. Oleh itu, PPKI juga bertanggungjawab dalam menerap tujuh KI dalam diri setiap pelajar yang mengambil Kursus Kokurikulum Berkredit (KKB) USIM. Selain itu, PPKI juga merupakan medium perantara alternatif di antara universiti dan pelajar dalam memangkin usaha meningkatkan tahap KI seterusnya melahirkan graduan holistik & berdaya saing di pasaran pekerjaan.

Penawaran kursus-kursus ko-kurikulum bagi program-program Sarjana Muda dengan Kepujian adalah sebagai sebahagian daripada usaha membentuk siswa dan siswi yang seimbang mental, fizikal, emosi dan intelek. Kursus-kursus yang ditawarkan oleh unit ini terdiri dari lapan (8) teras iaitu Teras Sukan, Teras Kebudayaan, Teras Kesukarelawanan,  Teras Pengucapan Awam,  Teras Kepimpinan, Teras Daya Usaha & Inovasi, Teras Khidmat Komuniti dan Teras Keusahawanan.

JARINGAN RAKAN PPKI

Buletin PPKI

SENTUHAN KASIH

NILAI, 20 April 2019 – Program Sentuhan Kasih telah diadakan dengan jayanya bertempat di Pusat Jagaan Kanak-kanak Cerdik Rayyan bertempat di Rasah Kemayan, Seremban. Program ini dianjurkan sepenuhnya oleh para pelajar Kursus Kokurikulum Seni Lukis Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah (PPKI), [...]

HOUSE OF CHESS II

NILAI, 27 April 2019 - Telah berlangsung Program ‘House Of Chess II’ bertempat di Kompleks Sukan Tunku Najihah, Universiti Sains Islam Malaysia. Program yang telah dianjurkan adalah hasil kerjasama antara Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah (PPKI) dan mahasiswa Kursus Ko-kurikulum Catur. [...]