PEJABAT PENGARAH

PENGARAH

DR. HISHAM SABRI

pengarah.ppki@usim.edu.my
06 – 798 8429

PENOLONG PEGAWAI TADBIR KANAN (KESETIAUSAHAAN) N32

SUHAIDA AHMAD

suhaida@usim.edu.my

06 – 798 8429

BAHAGIAN PENTADBIRAN

PENOLONG PENDAFTAR KANAN N44

NORRUFILZAH SHAHARI

filzah@usim.edu.my
06 – 798 8693

PEMBANTU TADBIR KANAN (KUP) N22

NOOR AZLIN HAMZAH

noorazlinhamzah@usim.edu.my
06 – 798 8379

PEMBANTU TADBIR KANAN (KUP) N22

NOORFADILAH MOHD MUJIANO

nfadilah@usim.edu.my
06 – 798 8174

PEMBANTU TADBIR (P/O) N19

MUHAMMAD SHAHRUL NAIM MOHD TOKIMAN

naim@usim.edu.my
06 – 798 8174

PEMBANTU OPERASI N11

NURSYAHIRA ZAINUDIN

nursyahira@usim.edu.my
06 – 798 8379

BAHAGIAN KECEMERLANGAN KOKURIKULUM

TERAS 1

PENYELARAS TERAS

DR. FARHANA MOHAMAD SUHAIMI

farhanams@usim.edu.my
06 – 798 8706

PEMBANTU TADBIR KANAN (KUP) N22

NOOR AZLIN HAMZAH

noorazlinhamzah@usim.edu.my
06 – 798 8379

TERAS 2

PENYELARAS TERAS

PROF. MADYA DR. ROSE IRNAWATY IBRAHIM

rose.irnawaty@usim.edu.my
06 – 798 8377

PEMBANTU TADBIR KANAN (KUP) N22

NOORFADILAH MOHD MUJIANO

nfadilah@usim.edu.my
06 – 798 8174

TERAS 3

PENYELARAS TERAS

DR. MOHAMED HAJI IBRAHIM

mohamed@usim.edu.my
06 – 798 6338

PEMBANTU TADBIR (P/O) N19

MUHAMMAD SHAHRUL NAIM MOHD TOKIMAN

PEMBANTU TADBIR (P/O) N19

naim@usim.edu.my
06 – 798 8174

KUALITI

PENYELARAS KUALITI

DR. MOHD ANUAR MAMAT

anuarmamat@usim.edu.my
06 – 797 8746

E-PEMBELAJARAN

PENYELARAS E-PEMBELAJARAN

DR. MOHAMAD HAFIZUDDIN MOHAMED NAJID

hafizuddin.najid@usim.edu.my
06 – 797 8746