BAHAGIAN PENTADBIRAN

 1. Melaksanakan urusan pentadbiran, kewangan dan kualiti di PPKI.
 2. Melaksanakan perancangan, pengurusan, perkembangan dan penerapan Kemahiran Insaniah (KI) Universiti.
 3. Melaksanakan perancangan dan pengurusan Kursus Kokurikulum Berkredit (KKB).
 4. Melaksanakan perancangan dan pengurusan serta pelaksanaan  Projek Akhir dan Program Modul Bagi KKB.
 5. Melaksanakan Program Kesedaran, Promosi, Kempen dan Publisiti Berkaitan.

BAHAGIAN KECEMERLANGAN KOKURIKULUM

 1. Menyediakan Modul yang bersesuaian untuk Kursus Kokurikulum Berkredit (KKB).
 2. Menyemak Fail Kursus dan Fail Pengajaran.
 3. Menyelaras bersama Bahagian Pentadbiran dalam urusan hal ehwal Jurulatih PPKI.
 4. Menyelaras urusan Pengajaran dan Pembelajaran KKB termasuk urusan kualiti.
 5. Melaksanakan usaha penerapan dan pembangunan Kemahiran Insaniah pelajar menerusi Pengajaran & Pembelajaran Kokurikulum Berkredit.
 6. Menyelaras dan menyemak pemarkahan dan pengredan Pelajar KKB.
 7. Menyelaras bersama Jurulatih untuk pelaksanaan Projek Akhir dan Program Modul pelajar KKB.
 8. Mempergiatkan usaha pemerkasaan Kemahiran Insaniah pelajar KKB.
 9. Melaksanakan usaha untuk mengintegrasi iNAQ dalam KKB.