Tambah kursus : Minggu pertama hingga minggu kedua perkuliahan sesuatu semester.

Gugur kursus : Minggu pertama hingga minggu keempat perkuliahan sesuatu semester.

Tarik diri kursus : Minggu kelima hingga minggu kesepuluh perkuliahan sesuatu semester. Rujuk di sini.