Definisi fotografi makanan adalah mengambil gambar makanan dengan beberapa teknik supaya makanan kelihatan lebih menarik. Kebiasaannya, fotografi makanan diperlukan dalam periklanan makanan, hotel dan restoran dimana ia terlibat dalam industri kulinari.

Di dalam video ini, kami juga berkongsi tentang lokasi dan alatan tambahan yang sesuai intuk mengambil foto makanan. Selain itu, kami juga menunjukkan cara dan teknik-teknik fotografi makanan bagi. Seterusnya, terdapat juga tips-tips semasa pengambilan gambar dan hasil-hasilnya untuk menambahkan daya penarik pada gambar.

Di akhir video, kami juga menyertakan maklumat-maklumat untuk mengumpul sumbangan kepada pusat kebajikan yang kami pilih.